Trang chủ Ấn phẩm HT Tuyên Hóa Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Tác giả Hòa thượng Tuyên Hóa

Số trang 174 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá

Quyển "Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn" này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này có trình độ Thạc sĩ hay Tiến sĩ, nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý đạo Phật. Cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn giải những chỗ thật khó hội khó hiểu về 100 pháp của Duy Thức. Về nội dung Hòa thượng giảng đi giảng lại và thêm vào những lời khuyên răn. Có thể thấy Ngài thật lòng tận tâm, không quản khó nhọc để độ kẻ sơ cơ.

Vì sách này được ghi lại qua băng casette thâu lúc Hòa Thượng giảng nên chúng tôi cố gắng giữ nguyên văn nói của Ngài. Nhờ thế khi đọc sách này, chúng ta sẽ thấy như mình đang ở trong giảng đường của hội Linh Sơn trang nghiêm vậy.

(Trích dẫn trong LỜI ĐẦU của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ - Vạn Phật Thánh Thành - Mỹ Quốc)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác