Trang chủ Ấn phẩm Thích Hạnh Bình Lược giảng luận trung quán

Lược giảng luận trung quán - hết hàng

Tác giả HT. Ấn Thuận

Dịch giả Thích Hạnh Bình - Quán Như

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 280 trang

Năm xuất bản 2014

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá