Lưu Bình diễn ca

Tác giả Vô Danh Thị

Phiên âm và chú giải Hoàng Văn Suất                                                            

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 66 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá