Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng

Nam Khoa Nữ Khoa

Tác giả Phó Thanh Chủ

Dịch giả Định Ninh Lê Đức Thiếp

Năm xuất bản 1975

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Khác
Đơn giá

"Nam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng" y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.