Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nghiên cứu học thuyết Như Lai tạng

Nghiên cứu học thuyết Như Lai tạng

Tác giả Pháp sư Ấn Thuận

Dịch giả Thích Nhuận Thịnh

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 462 trang

Năm xuất bản 2018

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá