Trang chủ Ấn phẩm Thích Hạnh Bình Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng - hết hàng

Tác giả HT. Ấn Thuận

Dịch giả Thích Hạnh Bình

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 468 trang

Năm xuất bản 2017

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá