Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

Tác giả HT. Ấn Thuận

Dịch giả Thích Hạnh Bình

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 468 trang

Năm xuất bản 2017

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá