Ngữ Lục

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Số trang 178 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 2007

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá 57,000₫

"Ngữ Lục" là sự trích dịch kết tập những phần tinh hoa rất cô đọng về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như những bài học vô cùng quý giá. Không ngoài ý trên, nội dung quyển Ngữ Lục cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần luân lý, đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập chuà Vạn Phật Thánh Thành. Hòa Thượng vốn rất chú trọng đến nhân cách, đạo lý, nhất là về việc tu sửa mình và giác tỉnh nhân tâm. Vì vậy, trong suốt quá trình hành đạo, Hòa Thượng luôn nhắc nhở và chỉ dẫn nhiều bi quyết tu hành cho tất cả chúng ta, những người chưa hoặc đã và đang phát tâm muốn học hỏi để trở thành một phần tử thiện hảo, ngõ hầu sống một cuộc đờian vui, tự tại hơn.

Mặc dù, Hòa Thượng nói những lời ngắn gọn, thẳng thắn, lắm lúc như quá khắt khe, nhưng đó lại bao hàm nghĩa của của một người cha, lúc nào cũng quan tâm và muốn cho đàn con dại tự biết sửa đổi những thói hư, tật xấu của mình, cũng như biết nhận thức đâu là chân lý để có thể tiến bước vững vàng trên con đường giải thoát.

Quyển "Ngữ Lục" này ví như kim chỉ nam hướng dẫn lối, nên sẽ mang lại rất nhiều ích lợi cho những ai thật lòng muốn tiến tu và chịu thực hành theo. Đây cũng như Hòa Thượng đã từng nhấn mạnh rằng: "Sư Phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mỗi người".

(Trích dẫn trong LỜI TỰA của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác