Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nhất Nguyên Thế Giới

Nhất Nguyên Thế Giới

Tác giả Swami Vivekananda

Dịch giả Thạch Trung Giả

Kích thước 13.5 x 19.7 cm

Số trang 240 trang

Năm xuất bản 1970

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Thái Bình Dương
Đơn giá

"Nhất Nguyên Thế Giới" của Swami Vivekananda do Thạch Trung Giả dịch, in lần thứ nhất vào năm 1970.

Phật giáo đã được truyền bá khắp Á Châu gồm quá nửa dân số địa cầu từ vài chục thế kỷ. Nhưng Ấn Giáo cũng như triết học Ấn Độ ngoài Phật giáo chỉ mới được truyền bá từ hậu bán thế kỷ trước sang Âu châu để từ Âu châu dội sang chúng ta qua những bộ sách ghi lời thuyết pháp.

Những bài ở sách này là được lựa chọn trong số những bài thuyết pháp tại ba nước Ấn, Anh, Mỹ.

(Trích dẫn trong bài TỰA của Thạch Trung Giả)