Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Phạm Công tân truyện

Phạm Công tân truyện

Tác giả Vô danh thị

Việt dịch Hoàng Văn Suất & Nguyễn Quang Xỹ

Kích thước 16 x 24 cm

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá