Trang chủ Ấn phẩm Phạm Tất Đắc Phân tích tự loại và mệnh đề

Phân tích tự loại và phân tích mệnh đề

Tác giả Phạm Tất Đắc

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 180 trang

Năm xuất bản 1953

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản ABC
Đơn giá

Muốn xây dựng một ngôi nhà, không phải chỉ cần gom-góp được nhiều gỗ, gạch, vôi, cát rồi đem chất bừa-bứa lên mà thành được. Có vật-liệu lại còn phải theo qui-mô, kích-thước mà làm, mà ngôi nhà càng tráng-lệ bao nhiêu, thì cách kiến-trúc lại càng xảo-diệu.

Muốn nói hay viết cho đúng một thứ tiếng, ta phải theo những qui-tắc, những mẹo-luật nhất-định, hoặc những lối dùng riêng do thói quen truyền lại. Những mẹo luật ấy chính là văn-phạm của một tiếng nói.

Hiểu rõ được văn-phạm của một thứ ngôn-ngữ không phải là việc dễ, hiểu văn-phạm của tiếng Việt-Nam lại là một việc khó nữa. Nếu văn-phạm là một môn học khó thì phân-tích về văn phạm cũng không phải là một việc dễ, vì muốn phân-tích, cần phải nhận định cho xác-đáng những tự-loại, những yếu-tố trong câu, để chỉ định rõ ràng công-dụng của những tự-loại hay những yếu-tố ấy.

Dạy về phân-tích tiếng Việt là tất cả một sự ngại-ngùng, như nhiều nhà sư-phạm đã nhận thấy. Nên soạn xong cuốn sách nhỏ mọn này, tôi tự thấy đã làm một việc táo bạo, quá mực khả-năng ti-tiểu của tôi.

Nhưng, trong giai-đoạn này-do sự biến chuyển của việc thiên-hạ đưa đến-mà dân Việt-Nam được thoát cái nhục mang danh học mượn tiếng người, mà tiếng Việt lại được dùng làm chuyển-ngữ dạy ở học-đường, tôi nhận thấy không thể thờ-ơ mãi với tiếng mẹ đẻ, tôi nhận thấy người Việt-Nam phải có trách-nhiệm chung là bồi-bổ cho văn-học của đất nước, bởi văn-học là nền tảng của sự tiến-hóa của dân-tộc. Sự nhận-định đó đã khiến lòng tôi sốt-sắng muốn góp một quệt vữa, một viên gạch vụn vào công-cuộc xây dựng nền văn học Việt-Nam, một công-cuộc lớn-lao mà Chính-phủ đã làm và đang làm.

Vậy tôi không quản-ngại sự hổ-thẹn ở chỗ hiểu biết thiển-cận của tôi để cho ra cuốn sách này; tôi mong các bậc cao-minh trác-kiến sẽ bổ-khuyết cho, thì tôi rất được cảm-tạ.

Trích vài lời nói đầu

Để kỷ-niệm những ngày mới hồi-cư,

viết tại Hà-nội, tháng chín năm 1950.

Hậu-Năng Phạm Tất Đắc.