Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam

Tác giả Trần Văn Giáp

Dịch giả Tuệ Sỹ

Kích thước 13 x 19 cm

Số trang 168 trang

Năm xuất bản 1968

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tu Thư Vạn Hạnh
Đơn giá

Lịch sử Phật giáo Việt Nam không phải chỉ cống hiến cho ta nhiều lợi ích về tìm hiểu mà còn cho chúng ta thấu rõ bản chất tình cảm tôn giáo của người dân Việt Nam.

Lịch sử đạo Phật ở Việt Nam thuở xưa được chia thành 4 thời kì chính

  1. Bắt đầu từ TKIII - cuối TKIV Tây lịch, đây là kỳ truyền nhập của Phật giáo Ấn Độ
  2. Bắt đầu từ 580 TL. Tì ni đa lưu chi mới cho du nhập ở Bắc kỳ giáo lý thiền và thiết lập một phái cùng tên và được đặt vào đoạn đầu của thời kỳ thứ hai.
  3. Đến thế kỷ IX, là một đại thế kỷ của đạo Phật Trung hoa.
  4. Thế kỷ XI, đạo Phật rất thịnh vượng ở Việt Nam, những người nhiệt thành với đạo này không phải chỉ có quần chúng mà còn những quan lớn ở triều đình và cả những Vua chúa nữa

Cuối sách là một bản Phụ lục, phân tích những đoạn văn ở Cương Mục có liên quan đến đạo Phật Việt Nam.