Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Tác giả Hòa thượng Tuyên Hóa

Số trang 404 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá 82,000₫

Quyển "Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh" do Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng năm 1974 tại Kim Sơn Tự, San Francisco, Califfornia, Hoa Kỳ.

Bộ kinh "Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương" thuộc loại Nhân Pháp Lập Đề tức là dùng tên của người nói ra giáo-pháp và tên của giáo-pháp mà người ấy nói ra để lập thành tên đề của bộ kinh, trong đó "Phật" là người và "Tứ Thập Nhị Chương" là pháp .

Bộ kinh này chứa đựng giáo-pháp do chính đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ Kết Tập Kinh Tạng, các đệ tử của Ngài đã kết nối từng chương một lại với nhau để hình thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập Ngữ Lục của đức Phật và bốn mươi hai chương sách chính là bốn mươi hai đoạn ngữ lục hay bốn mươi hai lời dạy bảo của Ngài.

(Trích dẫn trong Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh của Hòa Thượng Tuyên Hóa)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác