Trang chủ Ấn phẩm Ht Tuyên Hóa Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh

Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 404 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá