Tài Liệu Trụ Trì - hết hàng

Tác giả Nhiều tác giả

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 118 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 1957

Nhà xuất bản Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
Đơn giá