Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Thắng pháp tập yếu luận (Bộ 2 quyển)

Thắng pháp tập yếu luận (Bộ 2 quyển)

Dịch giả Thích Minh Châu

Kích thước 15 x 23 cm

Số trang Quyển 1: 170 trang - Quyển 2: 152 trang

Năm xuất bản 1971 - 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Viện Đại Học Vạn Hạnh
Đơn giá

Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật-giáo vì bốn vấn đề được đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn pháp được đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm sở), Rupa (Sắc) và Nibbana (Niết bàn). Tâm, Tâm sở, Niết bàn dĩ nhiên thuộc về tâm thức, nhưng Sắc pháp ở đây nói nhiều về thân thể con người và sự liên lạc giữa thân thể ấy với tâm thức. Đạo Phật không bao giờ tách rời Tâm và Sắc vì cả hai đều tương quan liên đới. Chia thể theo 2 pháp thời Nama (Danh) thuộc về Tâm pháp và Rupa (Sắc) thuộc về Sắc pháp. Nói đến 5 Uẩn, thời Rupakkhadha (Sắc uẩn) thuộc về Sắc pháp còn 4 Uẩn còn lại thuộc về Tâm pháp v.v...
Quyển Abhidhammatthasangaha này là quyển sách căn bản cho những ai muốn tham học tạng A-tỳ-đàm và trở thành quyển sách đầu giường cho chư Tăng Miến-Điện, Tích-Lan, Thái-Lan v.v... Không những tập này cho chúng ta những hiểu biết căn bản về môn học Abhidhamma, tập này có thể xem là chìa khóa độc nhất mở cửa cho chúng ta tham cứu bảy tập Abhidhamma chính thống, mà sự trình bày, cùng những danh từ chuyên môn khó hiểu và khô khan đã làm chán ngán thất vọng những kẻ sơ cơ muốn tìm hiểu tạng này. Ngài Anurudha đã thành công khi ngài chẩn mạch được căn bệnh cổ truyền và khéo hệ thống hóa tư tưởng và triết học Abhidhamma một cách gọn ghẽ súc tích, khiến cho tập này trở thành một quyển sách đầu giường cho các Tăng-ni Phật-tử muốn nghiên cứu Luận tạng A-Tỳ-Đàm. Tập này đã được dịch ra tiếng Miên, Thái, Tích-Lan, Miến-Điện, Ấn-Độ, Anh, Pháp v.v... chỉ trừ có tiếng Việt và bản dịch này là để bổ khuyết sự thiếu sót ấy.

[...]

Trích Lời nói đầu
Thích Minh Châu