Thi Văn Bình Chú

Tác giả Ngô Tất Tố

Kích thước 13 x 19 cm

Số trang 198 trang

Năm xuất bản 1957

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Thế Giới
Đơn giá

Nội dung quyển "Thi Văn Bình Chú" - cuốn thứ nhất gồm những tác phẩm của ba đời Lê - Mạc - Tây Sơn được sắp xếp theo thời đại của tác giả.

Vì muốn độc giả biết qua thân thế của các tác giả, hoặc giả có thể nhân đó mà tìm ảnh hưởng văn chương của từng người cho nên dưới mỗi tác giả trừ ra ít người kê cứu chưa được đều có một thiên tiểu sử sơ sơ.

Hơn nữa, muốn cho độc giả đọc bài nào hiểu được phẩm giá của bài đó nên trong mỗi bài đều có phụ thêm mấy mục:

- Mục tham khảo để so sánh những chỗ các bản in chép khác nhau hoặc để tìm kiếm những sự liên lạc đến bài hay đến đầu đề.

- Mục chú dẫn để chứa những điển tích trong bài đã dùng.

- Mục giải thích để giải những chỗ ý nghĩa sâu xa khó hiểu.

- Mục phê bình để định phẩm giá của từng bài, từng câu.