Thiền học Việt Nam

Tác giả Nguyễn Đăng Thục

Kích thước 14x20 cm

Số trang 492 trang

Năm xuất bản 1967

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Lá Bối
Đơn giá

Tập sách "Thiền Học Việt Nam" này muốn trình bày "điển tịch tâm linh" của một số Thiền Sư Việt Nam đã thực hiện trên đất Giao Chỉ thời Bắc thuộc và thời bắt đầu trở nên lãnh thổ Đại Việt. Ngoài tinh thần chung của tâm linh thực hiện thế giới, nó còn mang nặng mầu sắc dân tộc của nó nữa. Vẻ chung đáng quí bao nhiêu thì vẻ riêng càng nên quí bấy nhiêu, nhất là đối với một dân tộc xấu số.

Tác giả cẩn chí