Trang chủ Ấn phẩm Tủ Sách Cổ Văn Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi

Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi

Tác giả Vô Danh Thị

Phiên âm và Chú giải Hoàng Văn Suất

Kích thước 15.8 x 24 cm

Số trang 58 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá

Quyển "Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản năm 1971 nhằm giúp cho những ai muốn khảo cứu mà không có hoàn cảnh đọc trực tiếp nguyên tác đỡ mất thì giờ tìm tòi suy nghĩ mà có thể đọc được tác phẩm mau chóng và chính xác.