Trang chủ Ấn phẩm Hồ Hữu Tường Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn - Bộ 2 tập

Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn - Bộ 2 tập

Tác giả Hồ Hữu Tường

Kích thước 13x19 cm

Số trang Tập 1: 206; Tập 2: 206 trang

Năm xuất bản 1966

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nam Cường
Đơn giá