Trang chủ Ấn phẩm Lý Lạc Nghị Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán

Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán

Tác giả Lý Lạc Nghị

Biên soạn Jim Waters

Dịch giả Nguyễn Văn Đổng

Hiệu đính GS. Trần Nghĩa - GS. Vương Lộc

Kích thước 14.5 x 20 cm

Số trang 1288 trang

Năm xuất bản 1997

Hình thức bìa Bìa cứng

 

Nhà xuất bản Thế Giới
Đơn giá

Chữ Hán là một trong những văn tự cổ nhất trên thế giới. Nó đã trải qua một quá trình phát triển năm sáu ngàn năm và hiện nay ước tính có khoảng một phần tư dân số trên thế giới sử dụng chữ Hán. Trong lịch sử văn hóa lâu đời của Trung quốc, chữ Hán đã có những đóng góp rất lớn. Nghệ thuật viết chữ Hán đẹp là một phần trong kho tàng văn hóa nghệ thuật quý báu của dân tộc Trung hoa và một số dân tộc khác ở Châu Á như: Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

(Trích dẫn trong LỜI NÓI ĐẦU của dịch giả)