Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 224 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá