Trang chủ Ấn phẩm Biên Khảo Tự vị chính tả

Tự vị chính tả

Tác giả Lê Văn Hòe

Kích thước 13.5 x 20 cm

Số trang 358 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quốc Học Thư Xã
Đơn giá

"Trong bất cứ một nền văn tự nào, chính tả cũng đóng một vai trò quan trọng.
Nhờ chính tả, văn tự được qui định phân minh, chữ, nghĩa được phân biệt rành mạch.
Trong văn tự nước ta, chính tả lại càng quan trọng. Vì chữ Việt có những đặc tính sau đây:
1. Chữ đơn âm.
Chữ Việt là một thứ chữ đơn âm. Hễ viết sai là viết sai cả chữ, chứ không chỉ sai một hay vài vần hoặc sai một chữ cái ở cuối như chữ Anh hay chữ Pháp.
2. Chữ độc lập.
Dù có mượn một số chữ nước ngoài nhất là chữ Hán, song chữ Việt vẫn là một thứ chữ độc lập, không giống như chữ Pháp phát nguyên từ chữ La-tinh. Nên hễ viết sai là không thể căn cứ vào đâu mà đính chính, mà định nghĩa cho đúng được, như chữ Pháp có thể căn cứ vào cõi rễ La-tinh.
3. Giọng nói phong phú.
Tiếng nói của ta là tiếng nói thống nhất hơn hết trên thế giới. Nhưng người nước ta nói có nhiều giọng nặng, nhẹ, mềm, cứng khác nhau. Chữ Việt ta sẵn những âm khác nhau (D và Gi, CH và TR, S và X) để ghi chép đủ những giọng ấy. Do đó, tiếng nói hóa giàu, nhưng cũng do đó mà có rất nhiều chữ đồng âm. Nghĩa những chữ đồng âm ấy hầu hết phân biệt và đọc ở ngay mặt chữ. Hễ chữ viết sai là nghĩa sai theo. - Có những đặc tính ấy, văn tự muốn tế nhị, tinh vi, cần phải có một hình thức minh bạch và nhất trí.
Vì thế, việc qui định chính tả tiếng Việt quan trọng và cần thiết ngang với vệc qui định văn phạm."

Trích mục :"Đặc tính của chữ Việt"
Lê Văn Hòe