Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Vấn đề căn bản của Siêu hình học

Trăng châu thổ

Tác giả Martin Heidegger

Dịch giả Bùi Giáng

Kích thước 15.5 x 20.7 cm

Số trang 502 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Võ Tánh
Đơn giá