Trang chủ Ấn phẩm Phạm Công Thiện Về Thể Tính Của Chân Lý

Về Thể Tính Của Chân Lý

Tác giả Martin Heidegger

Việt dịch Phạm Công Thiện

Kích thước 12.5 x 18.7 cm

Số trang 160 trang

Năm xuất bản 1968

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hoàng Đông Phương
Đơn giá


Sách làm lại từ bản gốc của Hoàng Đông Phương xuất bản năm 1968.
Sách bìa mềm, có tay gấp. Phần nội dung được xử lý kỹ lưỡng.

Thiên cảo luận Về thể tính của chân lý (Vom Wesen der Wahrheit) là một tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger, đánh dấu sự lật ngược đảo lộn (Kehre: renversement) về tính diện trong tư tưởng của Heidegger từ lúc phần còn lại của Sein und Zeit (được biết đến với cái danh Hữu thể và thời gian) chưa xuất bản (và sẽ không bao giờ xuất bản). Quyển Sein und Zeit xuất bản vào năm 1927 và chỉ xuất bản có một phần dở dang; quyển Sein und Zeit được coi như là tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger nhưng thiên cảo luận Vom Wesen der Wahrheit được dịch trọn vẹn hôm nay, lại được chính Heidegger coi là quan trọng hơn cả Sein und Zeit, vì Vom Wesen der Wahrheit nằm trong chân trời đảo ngược từ Sein und Zeit qua Zeit und Sein; chính Heidegger đã nhận rõ ràng như vậy.

Bản dịch này mở ra ngôn ngữ của Heidegger, lời nói của một con người cô đơn đối diện với hư vô, đối mặt với nỗi vong tính hoang tàn ở thế kỷ XX.

Bản dịch này là nơi “giao đàn” giữa ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ Đức, song thoại giữa tư tưởng Việt Nam và tư tưởng Tây phương, bước đầu để nhóm lên một đốm lửa ban mai sắp hiện.

Bản dịch này đánh dấu một biến cố quan trọng trong Tư Tưởng Việt Nam, vì “dịch” (übersetzen) theo Heidegger, “dịch có nghĩa nhảy, dịch chỉ có thể thành tựu được là nhờ một cái nhảy” (Dieses Übersetzen gelingt nur in einem Sprung) (cf. Heidegger, Was heisst Denken?).

(Trích lược lời giới thiệu của dịch giả.)