Việt Sử Yếu

Tác giả Hoàng Cao Khải

Việt dịch Lê Xuân Giáo

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 812 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá

Cuốn "Việt Sử Yếu" này được tác giả phân đoạn rõ ràng và bố cục hệ thống hóa rành mạch, kèm theo những ý kiến phê bình nhận xét về mọi sự kiện lịch sử đáng được gọi là tinh vi và sắc bén. Đây là bộ quốc sử Việt nam được cô đọng hóa nhưng lại hết sức đầy đủ.

Tuy nhiên, có đôi câu trong tác phẩm, nếu dịch y theo nguyên tác thì e lớp hậu sanh tân học không hiểu một cách thấu triệt. Do đó, nếu gặp phải những câu như thế, chúng tôi "bất đắc dĩ" chỉ căn cứ vào cái ý của tác giả mà dịch thuật, còn lời văn thì phải tùy tiện hoặc thêm hay bớt đôi ba chữ hay một vài câu mà viết, cốt để lớp người sau khỏi nhầm lẫn rồi hiểu một cách lệch lạc.

Lại còn có vài chỗ niên hiệu, ngày sinh, năm mất của Cổ nhân, tác giả viết không giống hoặc phản lại những quyển sách mà chúng tôi đã được đọc. Gặp những trường hợp này, chúng tôi đều chú thích kỹ, những chỗ chú thích của tác giả, chúng tôi chú thích bằng ngoặc đơn (), những nơi chú thích của dịch giả thì chúng tôi viết trong móc đứng [].

(Trích dẫn trong LỜI DỊCH GIẢ của Lê Xuân Giáo - Saigon, 1/6/1970)