Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá 70,000₫

"Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca" do Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, California, Mỹ Quốc, tháng 2 năm 1985

Bài Chứng Đạo Ca là do một vị tổ sư người Trung Hoa, tên là Huyền Giác trước tác. Sư quê quán ở Vĩnh Gia, một địa danh của Trung Quốc thuộc Ôn Châu (tỉnh Triết Giang), huyện Vĩnh Gia. Khi lên bốn tuổi Sư đã được cha mẹ gửi vào chùa cho xuất gia và sau này trở thành một người học rộng vô cùng. Số là, mới bốn tuổi đã xuất gia nên nhà chùa phải kiếm người chuyên môn, đặc biệt dạy riêng cho Sư. Vì vậy mà căn bản học vấn của Sư rất vững vàng. Học đã rộng lại biết dụng công tu hành nên Sư đã được khai ngộ. Ngộ rồi, Sư không giữ pháp riêng làm lợi ích cho chính mình nên đã viết thành bài ca chứng đạo khai thị mọi người, muốn cho tất cả được hiểu thấu và nhận thức đúng chánh pháp để tu hành.

(Trích dẫn trong VĨNH GIA ĐẠI SƯ CHỨNG ĐẠO CA THIỂN THÍCH do Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Kim Luân Thánh Tự)


CHIA SẺ

Ấn phẩm khác