Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Ý nghĩa về sự chết đau khổ và thời gian

Ý nghĩa về sự chết đau khổ và thời gian

Tác giả Krishnamurti

Việt dịch Nguyễn Minh Tâm, Đào Hữu Nghĩa

Số trang 218 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Kích thước 12.5 x 19 cm

Nhà xuất bản An Tiêm
Đơn giá

Buổi hôm nay tôi muốn mở đầu câu chuyện là lưu ý các ngài về chỗ quan trọng phi thường của sự tự do. Phần đông chúng ta không muốn tự do. Chúng ta có gia đình, có những trách nhiệm, có những bổn phận, và cuộc sống của ta đều gồm toàn những điều đó. Những luật lệ xã hội, những phép tắc luân lý đã phủ vây đời sống chúng ta. Chúng ta gánh nặng biết bao khó khăn thường nhật cùng những vấn đề của ta, và nếu có tìm được chút an ủi nào, phương cách nào để tránh được những xung chướng và những khổ não ấy thì ta đã lấy làm tự mãn một cách quá dễ dãi rồi. Phần đông chúng ta không hề muốn được tự do gì cả. Đối với tôi, dù cách nào, lối nào, chiều độ nào đi nữa, dường như một trong những điều cốt yếu của cuộc sống là phải khám phá làm sao cho mình được hoàn toàn tự do, được tự do trọn vẹn. Nhưng có cách nào mà tâm thức con người - đã bị quy định trước nhiễm quá nặng nề, đã bị trói buộc lệ thuộc quá chặt chẽ vào những công việc hằng ngày, đã bị chất đầy, quá đầy những nỗi sợ hãi xao xuyến, đã quá đỗi thủy chung như nhứt trong việc cầu an - có thể nào tâm thức như vậy mà phát khởi được nơi chính nó một cuộc chuyển hóa tận căn để, một cuộc chuyển hóa chỉ có thể phát sinh từ sự tự do triệt để mà thôi chăng?
 

Trích Chương I