Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai được treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định.

Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai được treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định.

"Những e "ngọc trắng cát lầm"
Trong đêm thanh tĩnh âm thầm gửi hương"

"Hòa theo nhịp thở bình minh
Con chim "tâm thức" chuyển cành xuân thu"

                               TT. Thích Viên Khai

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoHải Thượng Lãn Ông và Y tôn tâm lĩnh

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài