"Đến bây giờ mới thấy đây - Mà lòng đã chắc những ngày một hai" (Nguyễn Du)


Năm 2006, Nxb. Văn Học tái bản lần thứ nhất bộ Martin Heidegger và Tư tưởng Hiện Đại của Bùi Giáng - bản in đầu tiên sau 1975, có thêm lời giới thiệu công phu của Bùi Văn Nam Sơn. Sách dày 1030 trang, khổ 14.5x20.5cm, nhỏ hơn bản gốc. Bản này in chung hai tập của Nxb. Vĩnh Phước đã xuất bản tại Sài Gòn năm 1963.

Năm 2008, Nxb. Văn hóa Sài Gòn tái bản bộ Tư Tưởng Hiện Đại của Bùi Giáng theo bản của Tân An (tái bản lần thứ I, 1974). Sách khổ 13.5x20.5cm, dày 200 trang. Sách gốc nhỏ hơn một chút, dày 230 trang. Bản Tư Tưởng Hiện Đại do Tân An in, theo cố thi sĩ Bùi Giáng chính là bản thu gọn của Martin Heidegger và Tư tưởng Hiện Đại bản Vĩnh Phước - “Kỳ tái bản, người viết xin bỏ bớt những trang quá trớn, và thêm vài lời thơ nhiếp dẫn, vài chút ghi chú, quy chiếu”. Thực ra bản Tân An chỉ giữ lại một số chương của bản Vĩnh Phước.

Bộ Tư Tưởng Hiện Đại như hình, có màu đỏ, là bộ sách được đóng tập trước 1975, có đề SAIGON BỘ CỬU LONG NAM VIỆT. Sách khổ lớn gồm 3 tập bằng nhau. 2 tập sau chính là bộ Martin Heidegger và Tư tưởng Hiện Đại của Vĩnh Phước nhắc trên, dày 876 trang. Tập đầu đề Tư Tưởng Hiện Đại dày 336 trang. Tập đầu tiên này rất hiếm gặp.

Thư viện Huệ Quang xin trân trọng tri ân nhà thư pháp - nhà sưu tầm Hồ Công Khanh đã trao tặng cho Thư viện bộ Tư Tưởng Hiện Đại của cố thi sĩ Bùi Giáng.

Những nàng thơ lẻ loi của cố thi sĩ đã được sum họp với phần còn lại của mình!

Thư viện cũng xin cảm ơn chị Diễm ở Đà Nẵng, người đã thay chủ nhân bộ sách đưa trực tiếp đến Thư viện.

Chiều thu Sài Gòn, Kỷ Hợi 2019,

Thư viện Huệ Quang

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoGiới thiệu sách "Lão Tử Đạo đức kinh chú"

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài