Hình ảnh về buổi trò chuyện: Nước & Đất - diễn giả Nhật Chiêu

Hình ảnh về buổi trò chuyện: Nước & Đất - diễn giả Nhật Chiêu

Một số hình ảnh trong buổi nói chuyện “Lần giở Truyện Kiều, bắt được hư không”, chủ đề “NƯỚC VÀ ĐẤT” (buổi 2) với diễn giả là nhà thơ Nhật Chiêu và buổi triển lãm: “CÁC TÁC PHẨM VỀ TRUYỆN KIỀU VÀ NGUYỄN DU" diễn ra diễn ra tại Thư viện Huệ Quang vào ngày 31/7/2022 (Chủ nhật) vừa qua.

Theo Bachelard, tứ đại là bốn thể làm nên kích thích tố của tưởng tượng sáng tạo. Bốn thể nước, đất, gió, lửa ấy cũng nằm trong thể không mà con mắt pháp quán chiếu. Bốn thể ấy biến hiện trong Truyện Kiều như thế nào? Trước hết là thể nước và đất.

NƯỚC

Nước, hơn mọi thể khác, hiện rõ lưỡng tính: nhẹ và nặng, trong và đục, yêu và chết... "Chén xuân tàng tàng”, "giọt nước cành dương", “nổi sóng đùng đùng”, "vẫy gió tuôn mưa"...

ĐẤT

Lưỡng tính của Đất là: Đất cứng thách thức ý chí của ta và đất mềm mời gọi nhàn cư ngơi nghỉ: “cỏ non xanh tận chân trời”, “Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng”...

Nước có thể thanh tẩy cứu độ cũng như tàn phá vùi thây. Đất cũng vậy. Gió và lửa cũng vậy. Ẩn trong tất cả và toàn thể là Không trong con mắt pháp:

“Bốn bề bát ngát mênh mông

Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau”

(Nhật Chiêu)

 

 

 

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoGIÓ & LỬA - diễn giả Nhật Chiêu
Bài viết trướcNước & Đất - diễn giả Nhật Chiêu

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài