GIÓ & LỬA - diễn giả Nhật Chiêu

GIÓ & LỬA - diễn giả Nhật Chiêu

"Lần giở Truyện Kiều,

                    bắt được hư không"

Chủ đề buổi 3: GIÓ & LỬA

Diễn giả: Nhật Chiêu

_Nếu như Nước và Đất là hai thể đượm nữ tính thì Gió và Lửa đầy nam tính. Gió có thể dịu mát hay hủy diệt. Gió lại đầy âm khí lẫn hương thơm như nơi gần mồ Đạm Tiên. Gió còn là phong trần, phong lôi, phong ba: là kiếp phong trần hay tay tiên gió táp mưa sa.

_ Lửa có thể là đuốc tân hôn (đuốc hồng điểm sao), là lò hương gia đình (đốt lò hương ấy) nhưng cũng là ánh đèn cô đơn (một mình nàng ngọn đèn khuya). Lửa có thể là bạn (ngọn đèn khêu nguyệt) hay là thù (bốn bề lửa dong), Kiều bị ném vào những "nhà lửa" trước khi đến được am mây.

_Tố Như đã gọi tứ tố (bốn thể nước, đất, gió, lửa) vào trong thi pháp của mình và đẩy ngôn từ lên như nước trôi như đất động như lửa bùng như gió nổi, tạo dựng một cõi người ta đớn đau nơi cái đẹp bị đọa đày nhưng cũng vượt qua trong tâm từ. Đó là thơ ca của con mắt pháp và trái tim của một thi nhân bồ tát quán chiếu thiên thu.

Nhật Chiêu

Khán thính giả đăng ký giới hạn trong 50 vị. Sau buổi nói chuyện mời toàn thể hội chúng ở lại dùng chay nhẹ với chùa.

Dưới đây là link đăng ký cho buổi nói chuyện thứ 3:

https://forms.gle/ftRY8oN44PTY14Af9

Song song với các buổi nói chuyện về Truyện Kiều tại Thư Quán, triển lãm các tác phẩm về Truyện Kiều và Nguyễn Du cũng diễn ra tại Phòng Đọc của Thư viện Huệ Quang.

 

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài