Tạp chí Giữ thơm quê mẹ

Tạp chí Giữ thơm quê mẹ

Giữ Thơm Quê Mẹ – tập san văn nghệ do Lá Bối xuất bản, Hoài Khanh coi sóc. Tồn tại từ giữa năm 1965 đến giữa năm 1966, ra được 12 số, mỗi tháng 1 số, có một số đôi 7&8, khổ 18×25,2 cm, mỗi số khoảng 100 trang. Huệ Quang đóng thành 2 tập.

Bộ Giữ Thơm Quê Mẹ do Huệ Quang ấn hành năm 2014

Trừ số 2, 11 số còn lại của báo đều bị đục chữ hoặc nhiều hoặc ít, nhiều chỗ ngắt ngang vô nghĩa, có lẽ do kiểm duyệt: trang 94, 95, 97, 98 của số 1; trang 5, 6, 33, 38 của số 3…; số 11 bị đục bỏ ở 20 trang khác nhau.

Một trang của tạp chí do Huệ Quang số hóa và ấn hành

Có đủ bộ Giữ Thơm Quê Mẹ này là nhờ sự đóng góp của thầy Hồng Sơn ở Phan Rang, thầy Quảng Tuấn chùa Già Lam – Sài Gòn. Chúng tôi xin chân thành tri ân hai thầy.

TM. Thư viện Huệ Quang
11.2014
Thích Không Hạnh

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài