Trang chủ Ấn phẩm HT Tuyên Hóa 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - tạm hết hàng

Chứng minh Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Thuyết giảng Ni trưởng Như Thanh

Biên soạn Diệu Nga

Số trang 146 trang

Kích thước 13 x 20.5 cm

Năm xuất bản 2010

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá

 Diệu Nga là một đệ tử tại gia đắc ý của cố sư trưởng Huê Lâm Thượng Như Hạ Thanh. Cô đã nhiều năm theo thầy học đạo được cố sư trưởng tận tình chỉ dạy các bộ kinh Đại thừa liễu nghĩa và cách thực nghiệm Thiền tịnh song tu.

Hai mươi năm trở lại đây, cô chuyên tu thuần Tịnh niệm Phật cầu vãng sanh. Hiện là chúng trưởng của chúng Liên Trì ở San Jose, một chúng gần đây đã có ba hành giả niệm Phật khi lâm chung có chứng nghiệm vãng sanh. Với quyết tâm thành tựu tịnh nghiệp ngay trong đời này, cô đã trích soạn và giải thích "48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà" thật dón gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ để tự mình hành trì và sớm giúp các liên hữu nhất là những người cao tuổi hành trì sớm có kết quả.

(Trích dẫn trong LỜI GIỚI THIỆU của Tổ đình Ấn Quang - Mùa An cư năm Mâu Tý -Hòa Thượng Thích Nhật Quang)