Trang chủ Ấn phẩm Thích Thiện Hoa 50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam

50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam - (bộ 2 tập)

Biên soạn Sa môn Thích Thiện Hoa

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 254 trang

Năm xuất bản 1970

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Viện Hóa Đạo
Đơn giá

Quyển "50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam Tập I" ra đời vào năm Kỷ Dậu (1970) nhằm kỷ niệm "GHI ÂN NHỮNG BỰC TIỀN BỐI HỮU CÔNG TRONG PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM"

Quyển sách này viết ra nhằm các lợi ích sau:

  1. Để Tăng Ni và Phật tử thấy Phật giáo Việt Nam đã viết thành một trang lịch sử vàng son oai hùng và oanh liệt, gần hai ngàn năm cứu quốc và kiến quốc, luôn luôn chống ngoại xâm, trung thành với quốc gia, dân tộc, cùng dân tộc đồng an đồng nguy, mua chuộc không được, áp lực không sợ, không dựa quyền thế và không làm tay sai cho ngoại bang. Là Phật tử phải có bổn phận giữ gìn trang lịch sử quý báu này.
  2. Để Tăng Ni và Phật tử đều thâm cảm hồng ân sâu dày của Tiền bối. Quý Ngài đã đóng góp rất nhiều công lao gian khổ và sự nghiệp chấn hưng Phật giáo trong nửa thế kỷ vừa qua.
  3. Để Tăng Ni và Phật tử đều tin tưởng và phấn khởi trước sự trỗi dậy, tiến triển của Phật giáo Việt Nam trong 50 năm vừa qua, từ khi suy đồi thậm tệ đến lúc thực sự phục hưng.
  4. Để Tăng Ni và Phật tử sẽ ý thức trách nhiệm hay bổn phận của mình, hăng hái tiếp nối và duy trì sự nghiệp của Tiền bối.