Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới An Nam Chí Lược

An Nam chí lược

Soạn giả Lê Tắc

Số trang 491 trang

Kích thước 21 x 29.4 cm

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Viện Đại Học Huế
Đơn giá

Nói về cuốn "An Nam Chí Lược" ai ai cũng biết rõ soạn giả Lê Tắc là một tên phản bội với Tổ quốc. Trong lúc nước nhà đang gặp ngoại xâm, xã tắc nguy cấp, nhân dân đau khổ, Lê Tắc cùng bọn Trần Kiện và Trần Ích Tắc, không những không chịu gắng sức phấn đấu để cứu nước cứu dân, trái lại nhẫn tâm đầu hàng và làm tôi địch. Hơn nữa trong bộ "An Nam Chí Lược", Lê Tắc quên mình là người Việt, dựa vào lập trường và quan điểm người Nguyên để soạn tập. Chẳng hạn như những lời nịnh nọt, a dua của soạn giả, những đoạn văn kiêu ngạo tự tôn tự đại trình bày trong các bài chiếu chỉ nhà Nguyên và trong các bài tựa các danh nhân hồi ấy, đều khiến chúng ta vô cùng uất ức và đau đớn.

Sở dĩ, Ủy ban lấy bộ "An Nam Chí Lược" làm công việc phiên dịch đầu tiên là vì bộ ấy có lẽ là bộ sử xưa nhất do một cá nhân người Việt soạn ra và gồm có nhiều sử liệu đáng quý có liên quan đến cổ sử và trung sử Việt nam, chứ không phải Ủy ban có chút định nào dung thứ những hành động và quan niệm sai lầm của soạn giả đối với Tổ quốc. Nói khác, chúng tôi coi cuốn sách này là một bộ sử liệu, là một đối tượng cho cuộc nghiên cứu sử học thuần túy. Bởi vậy, thành thực muốn cung cấp một bộ hiệu bản và bản dịch đáng tin cậy cho học giới mà thôi.

(Trích dẫn trong LỜI GIỚI THIỆU của Viện trưởng Viện Đại học Huế - L. M. Cao Văn Luận - Huế, ngày 22 tháng 4 năm 1960)

CHIA SẺ