Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận

Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận

Tác giả Kimura Taiken

Dịch giả Thích Quảng Độ

Kích thước 14x 20 cm

Số trang 488 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh
Đơn giá

Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận - Tập 1

Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận - Tập 2

Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận

Bác sĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản chuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được giới học gả Nhật coi như một triết gia Ấn. Ông rất giỏi Phạn Ngữ (Sanscrit) và tinh thông các kinh điển Vệ Đà (Rig-Vedas) và U-Ba-Ni-Sat (Upanishads). Ông đã xuất bản lần đầu tiên cuốn "Lịch Sử Tôn Giáo và Triết Học Ấn Độ" và tác phẩm này đã làm ông nổi tiếng.

Sau đó ông lần lượt hoàn thành các tác phẩm: "Sáu Phái Triết Học Ấn Độ", "Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận", "Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận", "Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận", và "A-Tỳ-Đạt-Ma-Luận" vân vân ...
Những sách của ông rất có giá trị về phương diện tư tưởng cũng như rất có hệ thống về phương pháp nghiên cứu và được giới học giả Nhật đón nhận một cách nồng nhiệt.

Phần lớn các tác phẩm của ông đã được dịch ra Hán văn, nay chúng tôi cố gắng dịch cuốn "Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận" này ra Việt Ngữ,và nếu hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ lần lượt phiên dịch tất cả các tác phẩm trên đây để cống hiến quý vị có nhiệt tâm nghiên cứu Phật giáo.

Chúng tôi chân thành xin các bậc cao minh phủ chính những khuyết điểm và thông cảm cho những giới hạn của chúng tôi nếu dịch phẩm này hân hạnh được đặt vào tay quý vị.

Thích Quảng Độ