Hán Tự Chân Thư

Tác giả Hồ Đắc Bích

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 64 trang

Năm xuất bản 1942

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Thuận Hóa Dân Thanh Ấn Quán
Đơn giá

   Quyển "Hán tự chân thư" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về hán tự như: cách cầm bút khi viết như thế nào cho đúng, tư thế ngồi viết, cách viết chữ theo từng nét đơn hay theo bộ (có tất cả 213 bộ), thứ tự viết chữ ra sao - nét nào viết trước, nét nào viết sau và cách cấu thành nên chữ Hán như thế nào?

   Phần cuối quyển sách là mô tả bút danh của 8 nhà thư pháp nổi tiếng như: Ngô Tụng Phân, Phương Thứ Càn, Hoàng Cẩm Chiếu, Khu Nghiêu Phủ, Lục Nhuận Tường, Lý Bội Tính, Lê Bồi Ân và Vệ Cảnh Võ Công.