Henry Miller

Tác gỉa Phạm Công Thiện

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phạm Hoàng
Đơn giá

"Nếu tuổi trẻ của tôi không gặp Henry Miller thì có lẽ tôi đã chết từ lâu. Nếu không thế thì tôi đã tự tử hoặc bị người ta lôi vào nhà thương điên như một con chó."
Quyển sách này viết ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Henry Miller. Và "Từ đây trở đi cho đến ngày tôi chết mỗi năm đến ngày này tháng này tôi đều viết một quyển về Henry Miller".