Hoa dinh cẩm trận

Tác giả Hồ Hữu Tường

Kích thước 11.5x18.5 cm

Số trang 260 trang

Năm xuất bản 1967

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản An Tiêm
Đơn giá