Trang chủ Ấn phẩm Hoàn Chỉnh Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Dịch và lược giải Thích Hằng Trường

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 356 trang

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá 83,000₫

Tịnh nghĩa là trong sạch, hạnh tức là đức hạnh, hành động, lời nói và suy nghĩ cũng tức là lối sống. Sống thì phải hoạt động, không thể chỉ ngồi thiền. Sống thì phải tiếp xúc, giao thiệp, đóng góp, không thể chỉ cô lập riêng mình.

Mục đích chính của phẩm là trình bày nghệ thuật sống để thân tâm trong sạch sáng suốt. Phương pháp chủ yếu của kinh là khiến ta thay đổi cái nhìn, từ đó suy rộng, dẫn ta tới thay đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan.

Cái nhìn dựa vào bản ngã thì đầy mâu thuẩn chẳng viên mãn, nhỏ hẹp, chẳng giải thoát. Bởi vậy, kinh dạy ta tập nhìn từ chân lý bất biến, nhìn dựa vào Phật lý, nhìn theo cái nhìn của Phật. Nếu cái nhìn ta không như cái nhìn của Phật thì sao thành Phật được? Sự thay đổi cái nhìn theo phẩm Tịnh Hạnh này là sự thay đổi cơ bản nhất đối với người  mới tu.

(Trích dẫn trong bài GIỚI THIỆU PHẨM TỊNH HẠNH)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác