Trang chủ Ấn phẩm Kinh Kinh Kim Cương Phạn - Việt

Kinh Kim Cương Phạn - Việt

Dịch và chú giải Lê Tự Hỷ

Kích thước 15.5 x 23.5 cm

Số trang 278 trang

Năm xuất bản 2020

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

"Kinh Kim Cương là một bài kinh trong hệ thống gồm 40 bài kinh thuộc hệ kinh bàn về pháp tu làm cho tuệ giác của người tu trở thành hoàn hảo (hệ kinh Bát Nhã). Kinh dài nhất trong hệ thống này gồm 100.000 câu tụng và kinh ngắn nhất chỉ gồm 1 chữ "a"! Kinh Kim Cương gồm 300 câu tụng.
Nội dung cơ bản của kinh Kim Cương là lời Phật dạy chúng sinh thông qua việc ngài trả lời các câu hỏi của trưởng lão Subhuti, là khi một người muốn tu theo con đường của Bồ tát thì nên tuân thủ như thế nào? nên hành động như thế nào? và nên giữ tâm như thế nào?
[...] Đức Phật cũng dạy rằng một người dù có tôn thờ bao nhiêu các vị Phật, Bồ tát, A La Hán và cúng dường lên các ngài bao nhiều bao nhiêu của cải vật chất như bảy báu lấp đầy tam thiên đại thiên thế giới đi nữa thì công đức tạo ra cũng không bằng công đức của một người chỉ cần am hiểu bốn câu kệ tụng trong kinh Kim Cương, rồi thuộc nhớ, tụng đọc, nghiên cứu và làm sáng tỏ ý nghĩa với đầy đủ chi tiết cho những người khác nghe."

Trích Nội dung kinh Kim Cương

Lê Tự Hỷ