Liên Hoa Nguyệt San

Chủ nhiệm Thích Đôn Hậu

Quản lý Thích Nữ Diệu Không

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 112 trang

Hình thức bìa Bìa mềm

Năm xuất bản 1963

Nhà xuất bản Huế
Đơn giá

Sau 5 tháng tạm đình bản vì những biến cố vừa qua, Liên hoa hôm nay đã tục bản với - Số đặc biệt "TÁI NGỘ" được ra đời vào rằm tháng mười năm Quý Mão (30-11-1963), PL 2507. Số đặc biệt này sẽ thay thế các số 5, 6, 7, 8, 9 và 10.