Lục thao

Tác giả Nguyễn Mạnh Bảo

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 230 trang

Năm xuất bản 1959

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Cổ Kim ấn quán
Đơn giá

[...]
Hiện tại sự Tồn vong, Cường nhược của một Quốc gia là do Binh bị cả vậy.
Quân với Dân phải sống với nhau như cá với nước. Lấy Chính trị mà vun đắp cho dân giàu thịnh thì Quân đội mạnh cường.
Vì lẽ ấy tôi cố công khảo cứu bộ Lục Thao này gồm 6 Thao chia ra 60 chương do Khương Thái Công đời nhà Châu trước tác gồm đủ Chính trị và Binh pháp đại cương và quyển Tam Lược do Hoàng Thạch Công truyền cho Trương Tử Phòng có thể giúp ích rất nhiều cho Học giả khảo cứu thêm về Quân chính từ đời Châu Văn Vương, tuy cách đây hơn 3000 năm thật nhưng những cái gì gọi là Tinh túy, nguyên tắc của Chính trị và Binh pháp của Loài người, nó cũng chỉ tới một chỗ gọi là Chân lý mà cái gì là Chân lý thì bất diệt vậy.
Hóa cho nên khảo cứu bộ Lục Thao thì phải nghiên cứu đến Tam Lược của Trương Tử Phòng và Bát trận đồ của Tôn Vũ Tử và Gia Cát Lượng. Sau đến quyển Tôn Tử Binh Kinh, tôi sẽ cố gắng lần lượt cho xuất bản hầu giúp ích một phần nào cho anh em Quân đội, giường cột nước nhà.
Dân Việt là một anh hùng tiết tháo, thông minh từ Cổ chí kim học một biết mười nhưng chỉ vì không có Kinh sách nên phải bó tay.
Chúng tôi không những để cả Cổ Kinh, lấy chỗ dịch thuật rất tỉ mỉ công phu, sau mới dám tự mình biện luận, giải thích lời Kinh bằng sự so sánh theo các bậc Thánh Hiền Cổ Kim vậy.
Nhưng học về Chính trị Binh pháp cũng chỉ là cái ngọn biến chuyển theo thời gian tùy từng nơi chốn, khí hậu, phong hóa theo từng nước, hóa cho nên muốn nắm được toàn thể các Cơ mưu biến chuyển như Bốn mùa thay đổi, như cứng mềm chà sát nhau như ngày lại đêm, như Trời với Đất, muốn nắm được cái nguyên tắc bản nguyên ấy thì các Bạn nên đọc pho Kinh Dịch Tân Khảo mà tôi đã xuất bản ắt các Bạn sẽ hài lòng mà tập luyện kinh luân về Đạo đức, thao thủ về Võ văn.
Trước khi vào nội Kinh xin nói qua dưới đây về Khương Thượng tức là Khương Tử Nha hay Khương Thái Công tự là Phi Hùng làm Thừa Tướng cho Văn Vương. Khi Văn Vương băng di lại cho con là Vũ Vương làm Thượng Phụ phò Châu diệt Trụ lập nên nhà Châu. Theo Chính trị và Binh pháp của Thái Công mà nhà Châu trị vì Thiên hạ trong 800 năm, và các bạn nên nhớ là nước Trung Hoa thời Cổ là một nước có lẽ lớn nhất và Văn minh nhất hoàn cầu.
Khổng Phu Tử thường nói: Ôn cố nhi tri tân - Ôn lại cái cũ để biết cái mới là cái nguyện vọng của tôi vậy.
 

Trích TỰA

Sài Gòn, Mậu Tuất quý thu
NGUYỄN MẠNH BẢO