Trang chủ Ấn phẩm HT Tuyên Hóa Lục Tổ Đàn Kinh

Lục Tổ Đàn Kinh

Lược giảng Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số trang 584 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá 120,000₫

Bộ kinh này tên Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, tên riêng là "Lục Tổ Pháp Bảo Đàn". Chữ Kinh là tên thông dụng. Có bảy loại lập đề khi Phật thuyết giảng kinh. Tất cả những ý nghĩa của của lời Phật thuyết không ngoài bảy loại sau đây: Đơn tam: đơn nhân, đơn pháp và đơn dụ; Phục tam: nhân pháp, nhân dụ và pháp dụ; cụ túc nhất gồm cả nhân pháp dụ.

Nhân quyển Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn là kinh Trung Quốc, không phải kinh Ấn Độ. Vì vậy, ngoài bảy loại lập đề ra còn có thêm một loại là Nhân pháp xứ lập đề. Lục Tổ là người, Pháp Bảo là pháp, Đàn là xứ sở. Cho nên bộ kinh này không thể chiếu theo bảy lập đề trên. Vì nếu dựa theo đó tức sẽ giảng không thông.

(Trích dẫn trong LỜI ĐẦU của sách)CHIA SẺ

Ấn phẩm khác