Trang chủ Ấn phẩm Đỗ Bằng Đoàn-Đỗ Trọng Huề Những Đại Lễ và Vũ Khúc Của Vua Chúa Việt Nam

Những Đại Lễ và Vũ Khúc Của Vua Chúa Việt Nam

Tác giả Đỗ Bằng Đoàn - Đỗ Trọng Huề

Kích thước 16 x 23 cm

Số trang 570 trang

Năm xuất bản 1968

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Hoa Lư
Đơn giá

Mục đích của người viết cuốn sách này là giúp các bạn thanh niên hiểu thêm về văn hóa cổ truyền, đồng thời cung ứng phần nào tài liệu cho công cuộc nghiên cứu để phát huy văn hóa dân tộc, một công cuộc cấp bách mà mỗi người Việt nam đều có nhiệm vụ tham gia.

Khảo tầm lễ nghi và vũ khúc cổ điển, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, một phần vì tài liệu thiếu thốn, một phần vì sự hiểu biết của chúng tôi về ca vũ rất nông cạn. Tự thẹn không diễn tả được các vũ khúc cổ trong những chi tiết kỹ thuật cũng như không ghi âm được những điệu hát, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng những khuyết điểm này sớm muộn sẽ được các nhà chuyên môn bổ chính.

Sách chia làm hai phần. Phần thứ nhất chép theo niên lịch ba mươi sáu đại lễ của các triều Lý, Trần, Lê, Tây Sơn, Nguyễn. Phần thứ hai mô tả sơ lược mười một vũ khúc lưu truyền trong đời Nguyễn. Còn về các đời trước, hoặc đã hoàn toàn thất lạc hoặc chỉ sưu tầm được tên của vũ khúc nhưng không biết nội dung ca, vũ ra sao.

(Trích dẫn trong LỜI NÓI ĐẦU của tác giả)