Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Phật Học Cương Yếu

Phật Học Cương Yếu

Việt dịch Thiều Chửu

Kích thước 14.5 x 21.5 cm

Số trang 148 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Đuốc Tuệ
Đơn giá

Nội dung "Phật học cương yếu" gồm có 10 chương:

  1. Chương 1: Nói về giới hạn của Phật học
  2. Chương 2: Nói về nguyên lai của Phật giáo
  3. Chương 3 - chương 6: Cái bóng giọi lại thành lập Phật giáo và sự biến thiên thịnh suy của nội bộ và ngoại bộ khi Đức Thích Ca còn ở đời và sau khi Ngài tịch diệt đều có quan hệ đến sự thật về lịch sử của Ấn Độ
  4. Chương 7&8: Lịch sử Phật giáo truyền vào nước Tàu
  5. Chương 9: Phương pháp nghiên cứu Phật giáo
  6. Chương 10: Phương pháp tu hành là chỗ cốt yếu nhất của nhà Phật

Cái mục đích sau trót của Phật giáo là dạy người tu hành phải vượt qua cái đau khổ sống chết. Không nói chi là nghiên cứu về lịch sử hay giáo lý cũng đều là dự bị để tu hành.