Quốc sử di biên

Tác giả Phan Thúc Trực

Việt dịch Lê Xuân Giáo

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 404 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Bộ Văn hóa giáo dục và Thanh niên
Đơn giá