Trang chủ Ấn phẩm Hoàn Chỉnh Sáu Tháng Pháp Nạn 1963

Sáu Tháng Pháp Nạn 1963

Tác giả Minh Không - Vũ Văn Mẫu

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 504 trang

Năm xuất bản 2003

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Giao Điểm
Đơn giá

Tác phẩm "Sáu tháng Pháp nạn 1963" được HT. Mãn Giác hoàn tất vào năm 1984 khi tác giả đã trên 70 tuổi đời và tuổi biến cố đã tròn 20 năm. Hai mươi năm, thời gian đủ chín cho một người nhìn lại. Tác giả đóng vai trò là người chứng, cùng những người chứng khác, cung cấp những chứng từ xác thực cho một giai đoạn lịch sử khó khăn.

Như một người thuật chuyện khách quan, tác giả đã tránh tối đa các lời bàn, nhận định hoặc phê phán riêng tư. Ông chỉ chừng mực và rất thận trọng khi nêu tỏ các ý kiến của mình. Nội dung nêu tỏ thường khiêm cung, tôn trọng mọi người, không nặng lời mà nhiều lúc còn đầy thương xót. Tác giả không trách móc ai, không đổ lỗi oan cho người nào và từ đầu cho đến cuối cuốn sách, lúc nào cũng tôn trọng tiêu chỉ tự chọn khi làm chuyện ghi nhận lịch sử là "nêu một cây tiêu trên vết xe đổ để bước đường nguy hiểm không còn ai dẫm phải trong tương lai". Tác giả đã hoàn hảo tiêu chỉ đó trong ôn tồn, tự trọng và tôn trọng, ngay cả với những người đã nặng tay gieo rắc tang tóc cho đồng bào, đạo hữu của ông.