Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Trước 1975 Tài Liệu Nghiên Cứu và Diễn Giảng

Tài Liệu Nghiên Cứu và Diễn Giảng - hết hàng

Tác giả Thích Thiện Hoa

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 108 trang

Năm xuât bản 1957

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Phật Học Đường Nam Việt
Đơn giá

Tập "Tài Liệu Nghiên Cứu và Diễn Giảng" này sẽ có bổ ích rất nhiều cho những nhà nghiên cứu giáo lý đạo Phật để hiểu biết chánh xác mà không còn những lỗi hiểu lầm, phê bình quá đáng cho đạo Phật, tất cả tín đồ đệ tử của đấng Giác ngộ rõ thấu con đường sáng chơn chánh của mình đã lựa mà vững vàng tiến bước, không còn tin tưởng những hình thức không phải của mình để đánh bại những tuyên truyền xuyên tạc, vô nghĩa lý của một nhóm người lợi dụng buôn thần bán thánh, làm hoen ố thanh danh của nền đạo Vô thượng và cũng để tránh nạn sư tử trùng thực sư tử nhục. Tất cả những ai chưa từng tin hiểu, những hàng môn ngoại có đủ tài liệu để mạnh dạn bước vào, tin tưởng, tu tập trong ngôi nhà Pháp vương.