Tam bộ nhất bái

Tác giả Hằng Cụ - Hằng Do

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 404 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá