Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Thiền của Vạn Hạnh

Thiền của Vạn Hạnh

Tác giả Nguyễn Đăng Thục

Kích thước 12.6x 18.8 cm

Số trang 224 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Kinh Thi
Đơn giá

Như chúng ta đã biết, Vạn Hạnh từ Phật giáo nguyên thủy của Tam học là Giới, Định, Huệ đi đến triết học Trung quán của Bách Luận rồi mới gia nhập vào Thiền Tông Tì Ni Đa Lưu Chi vì Tì Ni cũng từ triết lý "Bát Bất" của Long Thụ để dẫn Pháp Hiền vào Thiền học.

Hai chữ Vạn Hạnh gợi lên một sứ mệnh lịch sử. Sứ mệnh ấy là cả một gia bảo tinh thần mà Phật giáo đã cống hiến cho dân tộc chúng ta trải có hơn ngàn năm lịch sử có ký chú. Đáng chú ý nhất là cái khuynh hướng Phật giáo sau khi đã Việt hóa mà Thiền Sư Vanh Hạnh đại diện ngay từ bước đầu của dân tộc mới giải thoát khỏi ách đô hộ của Trung hoa để xây dựng một quốc gia hùng cường đầy đủ chủ quyền ở góc trời Đông Nam Á Châu.

(Trích dẫn trong TỪ YÊN LẶNG CỦA ĐỨC PHẬT ĐẾN THIỀN CỦA VẠN HẠNH và VẠN HẠNH VỚI QUỐC HỌC)